THINNER 136

THINNER 136

Dung môi pha sơn các dòng sơn Alkyd

THINNER 113

THINNER 113

Dung môi pha loãng và lau xử lý cho các dòng sơn Alkyd

THINNER 132

THINNER 132

Dung môi pha sơn Epoxy, Thinner 132

Butyl Cellosolve-C6H14O2

Butyl Cellosolve-C6H14O2

Butyl Cellosolve là chất lỏng không màu, dễ cháy có mùi giống như glycol. Hòa...

Heptan - C7H16

Heptan - C7H16

Heptan hay còn gọi là dipropyl methan, gettysolve-C hay heptyl hydrid là một hydrocacbon thuộc nhóm...

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate

Dung môi Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate kí hiệu PMA hay PGMEA, có công thức hóa...

SEC-BUTYL ACETATE

SEC-BUTYL ACETATE

Số CAS: 105-46-4 Tên IUPAC: Axit butan-2-yl Tên khác: 2-Butyl axetate; 1-Methylpropyl acetate  

Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) - C6H12O

Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) - C6H12O

Số CAS: 108-10-1 Tên UIPAC: 2-Methylpentan-1-on Tên khác: 2-Methyl-2-pentanone, Isopropylacetone, Hexone,...

Propylene Glycol Methyl Ether (PM) - C4H10O2

Propylene Glycol Methyl Ether (PM) - C4H10O2

Propylene glycol methyl ether (PGME hoặc 1-methoxy-2-propanol) là một dung môi hữu cơ với nhiều ứng dụng...

Cyclohexanone - C6H10O

Cyclohexanone - C6H10O

Số CAS: 108-94-1 Tên IUPAC: Xyclohexanone Tên khác: Oxycyclohexane, pimelic ketone, ketohexamethylen, cyclohexyl...

Gọi điện
Chat Zalo
Chat Facebook
0985.863.068